Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

 

Cztery komputery podarowane szkole przez sponsora - firmę J&Z Wind Farms - inwestora farmy wiatrowej w Żarskiej Wsi zainstalowaliśmy w szkolnej pracowmni komputerowej. Służą uczniom na lekcjach informatyki, a także podczas innych zajęć. Nowoczesny sprzęt ofiarowany przez sponsora jest wspaniałą, nowoczesną pomocą dydaktyczną w codziennej pracy edukacyjnej.

Dziękujemy!

Firma J&Z Wind Farms - inwestor farmy wiatrowej w Żarskiej Wsi - sponsorem sprzętu komputerowego
czytaj więcej
  • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

                odbędzie się 1 września 2014r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

  •   autobusy rano jadą bez zmian
  •   8:00 - Msza Święta
  •   9:00 -  uroczysty apel i spotkanie z wychowawcami w klasach
  • 10:30 – autobusy powrotne

     

Szanowni Państwo!


Uprzejmie informuję, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1024) udzielona zostanie pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do:
- klas II,III lub VI szkoły podstawowej,

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, tj. ze względu na:
1) kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013r. poz. 1456, z późn. zm.) – 539,00 zł na osobę w rodzinie.
2) przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, poza kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (w tym zdarzenia losowe, sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne), gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe,
3) posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Wartość pomocy określono w § 3 w/wym Rozporządzenia Rady Ministrów.
Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2014/2015 w terminie do dnia 5 września 2014r.
czytaj więcej
  • Karta Dużej Rodziny

Rada Gminy Zgorzelec przyjęła uchwałę w sprawie Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy Zgorzelec. Program gminny jest znacznym rozszerzeniem oferty rządowej i ma za zadanie promocję, wsparcie i umacnianie roli rodziny oraz wspieranie realizacji obowiązków opiekuńczo-wychowawczych rodziny wielodzietnej.

Więcej informacji o programie i druk karty na:

http://www.gmina.zgorzelec.pl/content.php?sid=3208dd666508e4a62a8647f62147a9ca&tr=cl&cms_id=1174&p=

http://www.gmina.zgorzelec.pl/content.php?lang=pl&cms_id=1172

http://www.gopszgorzelec.pl/news/gminna-karta-duej-rodziny-3
 

     W dniach 30 czerwca – 12 lipca odbyła się półkolonia letnia. Wzięły w niej udział dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Zajęcia rozpoczynały się o godzinie 9.00, a kończyły o 13.00 lub 14.00. Był to czas pięknej, letniej zabawy i pogody, dlatego półkolonia zleciała w mgnieniu oka. Tyle atrakcji, tak miłe towarzystwo, że żal było wracać do domu. A było tak…

     Na dobry początek porozmawialiśmy o bezpieczeństwie i poznaliśmy regulamin. W tej sprawie odwiedziła nas Policja i Sanepid. Potem dokładnie się poznaliśmy. Zabawa integracyjna "Rekin" przypadła do gustu nawet szóstoklasistom. Był też czas na wykazanie się umiejętnościami plastycznymi – lepienie z ciastoliny, plasteliny, budowle z klocków i tworzenie "Kamiennych ludzików". Jak zawsze wielką radość sprawiały wycieczki wyjazdowe, dlatego jeździliśmy codziennie, np.: nad wodę do Ośrodka "Jagoda" w Czerwonej Wodzie, do Multikina Plaza na filmy pt:  ,,Jak wytresować smoka ? " oraz ,, Gang Wiewióra" , na kręgle, do Figlolandu, na gokarty, do kina Poza w MDK-u na film "Zaplątani".
      W drugą sobotę półkolonii, czyli ostatniego dnia wybraliśmy się do Mc Donalds`a na zestaw Happy Meal. Tam się pożegnaliśmy, powspominaliśmy najciekawsze miejsca i wydarzenia. Uczestnicy już pytali o program półkolonii w przyszłym roku i żałowali, że obecna się skończyła.

Półkolonia, półkolonia ... i po półkolonii...
czytaj więcej

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2012"

Mentor YDP Entelo