Historia szkoły

Jesteś tu: » Strona startowa » O szkole » Historia szkoły

Historia szkoły

Po raz pierwszy dzwonek zabrzmiał w szkole w Żarskiej Wsi we wrześniu 1952roku. Miejscem, w którym naukę zaczęły dzieci klas I - IV był przedwojenny budynek szkoły, a później przedszkola. Pierwszym nauczycielem i kierownikiem, który witał swych uczniów w progach szkolnych był pan Roman Żuk. Nauka odbywała się w jednym pomieszczeniu na dwie zmiany w klasach łączonych. Dzieci siedziały w dwóch rzędach: każdy rząd był inną klasą.
Kolejnymi kierownikami szkoły byli pan Stanisław Łojewski i pani Teresa Majer.

W roku 1956 rozszerzono stopień organizacyjny placówki do V, a potem do VIII klasy. Przez wiele lat kierowała placówką pani Janina Brodniak,  później długoletnia nauczycielka Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach. W roku szkolnym 1972/73 zredukowano ilość oddziałów do 4 klas, w ostateczności likwidując placówkę w 1979 roku. Z biegiem czasu okazało się, że szkoła  w Żarskiej Wsi jest niezbędna. W roku szkolnym 1982/83 powołano w Żarskiej Wsi Filię Zbiorczej Szkoły Gminnej, początkowo z klasami I - III, potem IV –VI,  której dyrektorem do 2002 roku była pani Janina Miniewska.
Obecnie placówka jest szkołą sześcioklasową z oddziałem przedszkolnym ; do obwodu szkoły należą trzy wsie z terenu gminy Zgorzelec: Jędrzychowice, Przesieczany i Żarska Wieś. Dyrektorem szkoły jest pani Bożena Pawełek.  8 października 2004 roku szkoła otrzymała imię patrona - Jana Brzechwy.

Dzisiaj

       Szkoła jest placówką przyjazną uczniom, kolorową i bezpieczną. Dzieci mają do dyspozycji czyste, zadbane klasy, bibliotekę z czytelnią, świetlicę, nowoczesną pracownię internetową z 16 stanowiskami dla uczniów. W bibliotece funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, wyposażone w cztery stanowiska komputerowe, dostępne dla uczniów szkoły i czytelników biblioteki gminnej. Wszystkie sześciolatki i pięciolatki mogą stawiać pierwsze " szkolne kroki" w oddziale przedszkolnym. Szkoła oferuje uczniom różnorodne zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań: informatyczne,  języka niemieckiego, języka angielskiego, zajęcia sportowe, koło czytelnicze, teatralne, przyrodnicze, rytmikę, koło europejskie, zajęcia wyrównawcze, terapii pedagogicznej, gimnastykę korekcyjną, naukę pływania na basenie w Zgorzelcu, zajęcia z logopedą. Dzieci mają możliwość uczenia się języka niemieckiego od "zerówki" do szóstej klasy, a języka angielskiego od klasy czwartej do szóstej.
     W szkole mieści się filia Gminnej Biblioteki Publicznej dostępna dla dzieci  i dorosłych mieszkańców.  W ramach edukacji kulturalnej organizujemy ciekawe formy spędzania czasu wolnego uczniów,  m.in.: przedstawienia teatralne i seanse kinowe, rajdy piesze i rowerowe, wycieczki krajoznawcze.  Uczniowie z zespołu wokalno-tanecznego "Łużyczanie", działającego pod egidą Gminnego Ośrodka Kultury uczestniczą w uroczystościach szkolnych i środowiskowych.  Podczas uroczystości szkolnych szczególną uwagę zwracamy na przestrzeganie norm kulturalnego  zachowania  oraz rozwijamy elementy obrzędowości szkolnej (poszanowanie  dla hymnu  szkoły i państwowego, godła i patrona szkoły).

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma